V e l k o m m e n   t i l 

 

V o j e n s   P i g e k l u b.

 

         

 

Har DU lyst til at høre mere om Vojens Pigeklub og har du måske lyst til at blive medlem, så kontakt

formand Aase Raahauge Larsen - 61 27 33 42 eller

Jytte Eliasen                       - 74 54 27 31.