V e l k o m m e n   t i l 

 

V o j e n s   P i g e k l u b.

 

         

 

Har DU lyst til at høre mere om Vojens Pigeklub og har du måske lyst til at blive medlem, så kontakt

formand Aase Raahauge Larsen

61 27 33 42 eller kasserer Edith Kahl 61 77 22 07