Bestyrelsen for Vojens Pigeklub er pr. 19 april 2018 følgende:

 

Formand:         

Aase Raahauge Larsen, Brageslund 2, 6500 Vojens      61 27 33 42

aase.r.larsen@gmail.com

Næstformand:

Edith Kahl, Glentevej 12, 6500 Vojens                          61 77 22 07

Kasserer:         

Jytte Eliasen, Frejsager 19, 6500 Vojens                     74 54 27 31

Sekretær:

Erika Sørensen, Fuglehaven 26, 6500 Vojens               74 54 09 89

Best.medlem:

Helga Franker Christensen, Fyrremejsevej 6,

6500 Vojens                                                                   30 32 81 67