Synnejysk auten...

Torsdag, den 17. januar kl. 19.00 i Sognegården .

”SYNNEJYSK AUTEN,

hvor Asta Flyvholm fra Æ Synnejysk Forening vil fortælle og være med til at synge fællessange å synnejysk.

”Det er nau ålle ka væ mæ te. Det ka kuns blyw en glant auten……” 

 Tilmelding Erika

 

HUSK!!!! Ved afbud senere end 8 dage før ser vi os nødsaget til at opkræve beløbet