GENERALFORSAMLING

Onsdag, den 24. april kl. 19.00 i Sognegården – GENERALFORSAMLING.

Der er ingen tilmelding. Klubben er vært ved kaffe m.m ……og vi spiller et lille spil lotto. Evt. forslag indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen til formanden.

------------------------------------------------------------------------------

Den 28. marts 2019

Generalforsamling

Onsdag, den 24. april 2019 kl. 19.00 i Sognegården.

 DAGSORDEN:

 

1.  Valg af dirigent og evt. stemmetællere

 

2.  Formanden aflægger beretning

 

3.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og fremlægger forslag til kontingent

 

4.  Valg af bestyrelse for 2 år

 

På valg til bestyrelsen er Aase Raahauge Larsen, Edith Kahl og Erika Sørensen (modtager ikke genvalg).

 

På valg som suppleant for 1 år: Sonja Outzen

 

5.  Valg af revisor og suppleant

 

På valg som revisor for 1 år: Elly Gammelgaard

 

På valg som suppleant for 1 år: Grethe Lüth

 

6.  Indkomne forslag

 

7.  Eventuelt.

 

 

 

Bestyrelsen