Referat generalforsamling 2020

Den var lækker - uhm

Vojens Pigeklub

Generalforsamling 

Onsdag, den 09. september 2020 kl 19,00 på Sognegården.

Pigeklubbens generalforsamling den 23. april blev p.gr.a coronasituationen først afholdt den 9. sept.

Bestyrelsen mødtes kl. 17.00 til borddækning og kaffebrygning.

P.gr.a. coronasituationen og de stramme restriktioner måtte vi ikke samles mere end 50 personer, hvorfor tilmelding til generalforsamlingen var nødvendig. Der var 45 tilmeldte + 4 fra bestyrelsen ( Jytte Eliasen var fraværende )

Bordene blev dækket, denne gang kun med kopper / underkopper, da lagkagen blev serveret på tallerkner.
Pynten var denne gang lyslilla roser. Desuden var der håndsprit på bordene.

Medlemmerne blev krydset af ved ankomsten og fik samtidig udleveret 3 kort til lottospillet som de, denne gang, ikke selv fik lov til at vælge.

Klokken blev 19.00 og Aase ( formanden ) bød velkommen. Hun beklagede, at der ikke måtte synges, som vi plejer. Hun pointerede desuden, at man skulle holde afstand og huske at spritte af.

Derefter gik hun over til dagsorden.

1.       Valg af dirigent og evt. stemmetællere

Elly Gammelgaard blev valgt som dirigent – hun takkede for valget- læste dagsordenen op og kunne bekræfte, at  generalforsamlingen var varslet i god tid iht. omdelte program for året 2019/2020.

Der blev ingen stemmetællere valgt.

2.       Formandens beretning

Aase fremlagde igen en flot og spændende årsberetning.

 Årsberetning 2019/2020 kan læses under "Årsberetninger" - øverst på siden.

3.       Kassereren ( Edith ) fremlagde det reviderede regnskab og fremlagde forslag til kontingentet

Kassebeholdning pr. 18. april 2020 på kr. 1.563,00

Bankbeholdning pr. 18. april 2020 på kr. 42.829,94     

Regnskabet blev godkendt.       

Forslag til kontingentet var 100,00 kr. som sidste år. Forslaget blev godkendt.

Edith kom også ind på de gebyrer vi betaler til Mobilpay samt de problemer, der er når hun modtager udskrifter. Der trækkes 75 øre, hver gang vi modtager et beløb og udover det så betaler vi 49,00 kr i abonnement, hver måned

4.       Valg af bestyrelse for 2 år

Edith Kahl -  blev genvalgt
Helga Christensen – blev genvalgt
Jytte Eliasen – ønsker ikke genvalg
Linda Jørgensen  - Ny valgt

Suppleant til bestyrelsen blev Jytte Eliasen

Sonja Outzen – var ikke mødt op, hvorfor hun ikke blev genvalgt som suppleant

  5.  Valg af revisor og suppleant:

Elly Gammelgaard  -  blev genvalgt for 1 år                                                                                               

Jytte Falkenløve  -  blev valgt som suppleant  for 1 år                                                                           

6.       Indkomne forslag

Ingen

7.       Eventuelt

 Intet

 Dirigenten hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Elly fik en flaske vin som tak for at styre dagsorden ( dirigent )

Herefter var der kaffe med lagkage fra Kvickly og lottospil med fine gevinster, som var købt af bestyrelsen (50,00 kr. – 75,00 kr.)

Der var købt 6 lagkager på tilbud 100,00 kr./stk, men der blev kun spist ca. 5. Resten blev delt imellem bestyrelsen.

 

 

Referent:  Helga Franker Christensen

 

 
 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail