Referat 2021

Vojens Pigeklub

Generalforsamling 

Onsdag, den 08. september 2021 kl.19.00 på Sognegården.

Pigeklubbens generalforsamling torsdag, den 22. april blev p.gr.a coronasituationen aflyst og blev i stedet for afholdt den 8. sept.

Bestyrelsen mødtes kl. 17.00 til borddækning og kaffebrygning. 

Sidste år måtte vi grundet de stramme corona restriktioner ikke samles mere end 50 personer, hvorfor tilmelding til generalforsamlingen var nødvendig. I år var dette ophævet, men vi valgte stadig at bibeholde tilmeldingen. Der var 53 tilmeldte (incl. de 5 bestyrelsesmedlemmer).

Bordene blev dækket og pyntet med hortensia.

Medlemmerne blev krydset af ved ankomsten og fik samtidig 3 kort til lottospillet.

Klokken blev 19.00 og Aase (formanden) bød velkommen.

Hun beklagede, at der heller ikke denne gang måtte synges, som ellers er en tradition. Denne restriktion blev først frigivet den 11. sept. Hun pointerede desuden, at vi stadig skal passe på os selv og hinanden og huske at spritte af.

Jytte Eliasen har i mange år bagt lagkage til generalforsamlingen, men hun er trådt ud af bestyrelsen gr. Sygdom og er ikke i stand til den opgave mere. Det skal dog ikke være nogen hindring. Kvickly’s bager leverer de fineste lagkager.

Derefter gik hun over til dagsorden.

  1.        Valg af dirigent og evt. stemmetællere

Elly Gammelgaard blev valgt som dirigent – hun takkede for valget- læste dagsordenen op og kunne bekræfte, at generalforsamlingen var varslet i god tid iht. fremsendte program for året 2020/2021.

(Programmet blev for første gang fremsendt via mail til medlemmerne sammen med kontingentbetalingen. De medlemmer, der ikke har mail fik programmet i deres postkasse.)

Der blev ingen stemmetællere valgt.

2.       Formandens beretning

Aase fremlagde igen en flot og spændende årsberetning.

Ved starten af august 2020 var vi 184 medlemmer og nu er vi 174 medlemmer. Der har været 24 udmeldte i sæsonen 2020/2021, hvoraf 4 desværre er afgået ved døden, andre ønsker ikke medlemskab mere og andre har valgt ikke at betale kontingent.

Vores sommerafslutning i maj 2020 til La Petite Provence ved Kolding med afsluttende spisning på Seggelund Cafeteria blev desværre aflyst p.gr.a. coronaen og det blev den også i 2021. Vi har dog valgt, at den skulle på programmet 2021/2022 igen.

Der blev nøje undersøgt, hvordan vi skulle forholde os iht. restriktionerne vedr. forsamlinger, så generalforsamlingen blev afholdt den 9. sept., hvor 49 medlemmer (incl. bestyrelsen) mødte op. Den berømte lagkage, som for første gang var fra Kvickly’s bager, blev sat på tallerkner og delt ud, og der blev desuden spillet lotto.

Det næste arrangement var onsdag, den 23. sept. i Sognegården, hvor 2 journalistpraktikanter, Martin og Mathias, ved Jydske Vestkysten. fortalte om deres tur langs den dansk/tyske grænse, som ”Grænsepatruljen”. En aften, hvor vi på ikke forventede stor deltagelse, p.gr.a. coronaen. Der deltog 30 medlemmer.

Det næste arrangement, i oktober, hos Butique Mary i Aabenraa blev aflyst, p.gr.a. afstand.

Endvidere blev julefrokosten på Skrydstrup Forsamlingsgård også aflyst, da vi kun måtte være 50 personer. Dette er en aften, hvor vi normalt samles 80-90 medlemmer. En julefrokost, hvor der skal bæres mundbind og der ikke må synges er ikke hyggelig.

I oktober meldte vores statsminister Mette Frederiksen ud, at restriktionerne blev forlænget til den 3. januar, men allerede i december blev de forlænget til den 28. februar 2021.

Resultatet blev, at resten af vores arrangementer for 2020/2021 blev aflyst.

De medlemmer, der allerede havde tilmeldt sig de aflyste arrangementer, fik besked via mail. Desuden blev aflysningerne lagt på Pigeklubbens hjemmeside og Facebook.

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Hjemmesiden er godt ”besøgt”. Den blev oprettet i 2015 og I den tid har den været aktiveret 82.771 gange.

Kontingentet på 100,00 kr. bibeholdes. Desværre har medlemmerne ikke fået så meget for pengene, men vi har heller ikke fået penge i kassen for de tabte arrangementer. Foredragsholdere er dyre, og vi skal betale for lokalerne.

Vi har hævet beløbet til vores arrangementer fra 50,00 kr. til 75,00 kr. Julefrokosten og sommerafslutningen er steget fra 125,00 kr. til 150,00 kr.

Det nye program for 2021/2022 var klar den 26. juli og blev sendt ud via mail den 2. aug. Sammen med kontingentbetalingen og dagsorden til generalforsamlingen. De medlemmer, der ikke har mail fik programmet i postkassen.

Programmet er spændende. Nogle af arrangementerne er gengangere fra sidste års program, men der er også enkelte nye.

Der blev også nævnt, at det er vigtigt, at medlemmerne giver besked når de ændrer tlf. nummer eller mail adresse.

Der blev sagt tak til Jytte Eliasen for et godt og mange årigt samarbejde i bestyrelsen samt takt til medlemmerne fordi støtter op om vores arrangementer.

3.       Kassereren ( Edith ) fremlagde det reviderede regnskab og fremlagde forslag til kontingentet

Kassebeholdning pr. 27. april 2021 på kr. 1.855,00

Bankbeholdning pr. 27. april 2021 på kr. 69.777,57

Regnskabet blev godkendt.       

Forslag til kontingentet var 100,00 kr som sidste år. Forslaget blev godkendt.

Edith kom også denne gang ind på de gebyrer vi betaler til MobilePay samt de problemer, der er når hun modtager udskrifter. Der trækkes 75 øre, hver gang vi modtager et beløb og udover det, så betaler vi 49,00 kr. i abonnement, hver måned.

4.       Valg af bestyrelse for 2 år

Aase Raahauge Larsen - blev genvalgt
Kirsten Petersen – blev genvalgt
Jytte Eliasen – ønsker ikke genvalg som suppleant
Birgit Schmidt blev valgt som suppleant for 1 år

  5.  Valg af revisor og suppleant:

Elly Gammelgaard - blev genvalgt for 1 år                                                                                                 

Jytte Falkenløve - blev valgt som suppleant for 1 år                                                                             

6.       Indkomne forslag

Ingen

7.       Eventuelt

Intet

Dirigenten hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Elly fik en flaske vin som tak for at styre dagsorden (dirigent)

Herefter var der kaffe med lagkage fra Kvickly og lottospil med fine gevinster, som var købt af bestyrelsen (50,00 kr. – 75,00 kr.)

Der var købt 5 lagkager. Der var lidt til overs, som blev delt mellem bestyrelsen.

Referent:  Helga Franker Christensen

Godkendt af bestyrelsen, den 03. nov. 2021