Årsberetninger

 Årsberetning for 2020/2021

Vores sommerafslutning  i maj 2020 til La Petite Provence ved Kolding med efterfølgende spisning på Seggelund Cafeteria gik desværre i vasken på grund af corona. Desværre måtte den også aflyses i  2021 men som I kan se har vi igen i år sat den på programmet og i år SKAL den gennemføres.

Ved starten af august 2020 var vi 184 medlemmer vi er nu 174 medlemmer.

Der er en del udmeldte men der er også kommet nye til, så det er gået lidt op og ned. Nok mest på grund af corona,, der er desværre også sket dødsfald og nogle har valgt ikke at betale kontingent og er dermed automatisk meldt ud af Pigeklubben.

Vi havde undersøgt nøje hvordan vi skulle forholde os m.h.t. coronarestriktionerne, så endelig turde vi, den 9. september, starte op med programmet, som i år skulle være den udskudte generalforsamling fra april 2020. Der var  49 piger med, og vi fik afholdt en rigtig god generalforsamling efter alle forskrifterne. Vi spillede lotto og vi fik også lagkage, denne gang indkøbt i Kvickly. Bordene var sat op med den foreskrevne afstand og der var sprit på alle bordene.

Vores næste arrangement var et besøg af Martin og Mathias, to journalistpraktikanter ved JydskeVestkysten, der fortalte om deres tur langs den dansk/tyske grænse som ”Grænsepatruljen”. Der var 30 deltagere og det blev en fin aften – også i coronaens tegn.

Besøget ved Butique Mary i Aabenraa måtte vi desværre også i år aflyse, da der stadig var regler om afstand, og vi ved af erfaring, at når først i piger bliver sluppet løs i en dametøjsforretning, så tror jeg, at I glemmer at holde afstand.  

Desværre kom der igen i oktober besked fra Mette om, at restriktionerne blev forlænget til den 3. januar og allerede i december blev restriktioner atter forlænget – denne gang helt til 28. februar 2021.

Det indebar at vi måtte aflyse alle vores arrangementer resten af sæsonen.

Alle tilmeldte fik besked via mail eller sms og jeg opdaterede hjemmeside og facebookside, så alle blev orienteret.

Vi aflyser, selvom vi godt kunne være op til 50 piger i sognegården, men for alles skyld vil vi for alt i verden ikke udsætte hverken os selv eller andre for smitte. Til julefrokosten måtte vi kun være 50 på Skrydstrup Forsamlingsgård og alle ved at vi tit er 80-90 piger, og det er kedeligt at skulle vælge nogle fra – derudover må vi ikke synge og mundbind er da slet ikke spændende at skulle bære…

Bestyrelsesmøder:         

Der har været afholdt  bestyrelsesmøder  17 juni – 28. juli  - planlægningsmøder, 3. nov, julefrokostmødet blev udsat og først holdt den 27. april 2021 – og endelig, efter at vi alle i bestyrelsen var vaccineret – startede vi  op igen med at forberede næste sæson. Det var svært at komme i gang igen inden hele Danmark var lukket op igen, så vi så os nødsaget til at holde møde igen den 26. juli for endelig planlægning. Så i år har vi afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Nu håber vi så på at denne sæson kan afvikles efter planen – foreløbig ser det godt ud.

Fremtiden:

Kontingent er stadig 100 kr. pr. sæson. I har desværre ikke fået helt så meget for kontingentet i år, men vi er jo ikke selv herre over denne grimme pandemi og vi får rigeligt brug for at have mulighed for at kunne betale for nogle gode foredragsholdere???? De er meget dyre ….

Som I kan se af programmet har vi hævet deltagerprisen lidt, det er stadig billigt at deltage og få kaffe og kage – lokalerne skal også betales, og vi håber at I stadig vil deltage lige så flittigt som altid.

Vores hjemmeside fungerer godt og der er i den sidste uge  559 personer der har været inde og kigge på den – i alt i den tid vi har haft hjemmesiden har den været aktiveret 82771 gange.  Vi har haft den siden 2015.

Nu har I så fået et nyt program for 2021/2022.

Vi er ved starten af sæson, som tidligere nævnt,  174 medlemmer.

Vi har igen i år, på grund af corona, valgt ikke at gå rundt ved dørene med program  og opkræve kontingent. Man skal/har betalt via mobil pay, på kontonummer eller kontant til Edith.

Det hele sendes ud til Jer via mail og derfor er det meget vigtigt at I giver os besked hvis I får ny mailadresse, mobilnummer eller adresse – så er vi sikre på at I får de ting vi sender ud.

Alle corona-restriktioner ophæves fra den 11. september, men der vil fremover også være nogle corona-regler, som vi skal følge når vi afholder vores arrangementer i Sognegården. Vi gør som vi skal, og vi håber at I alle vil følge disse regler når vi samles……d.v.s. holde afstand, vaske hænder og bruge håndsprit. Coronapas er osse ophævet, men jeg håber at alle har fået deres to vaccinationer og at man bliver hjemme ved mindste tegn på sygdom……

Vi synes selv at vores program for året er blevet godt. M.h.t. tilmeldingen til arrangementerne, er det vigtigt, at I melder Jer til den person, der står for arrangementet. Vi har i alle årene været for flinke med at modtage tilmeldinger til andres arrangementer, men der sker hurtigt fejltilmeldinger, så vi står i situationer, hvor folk ikke står på listerne for tilmeldte. Det duer jo ikke, så derfor…. Kun til den person der står under arrangementer – ikke via hjemmeside eller via facebook, tak.

OGSÅ - HUSK, at m.h.t. framelding skal det også være til den person der står på programmet for det aktuelle arrangement, da det jo er hende, der har listerne. Framelding efter tilmeldingsfristen koster arrangementprisen…som indbetales via mobil pay eller kontant til Edith.

Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Jytte., som stoppede i bestyrelsen  ved sidste generalforsamling , nåede vi ikke at få sagt rigtig tak til den dag,  men vi har fra bestyrelsen været hos Jytte med en erkendtlighed. Også stor tak til jer alle fordi i bakker så godt op omkring klubbens arrangementer. Osse tak til de af Jer, der er så flinke at hjælpe til når vi mødes. Det er ved at være et meget stort arbejde efterhånden at arrangere med så mange deltagere, så er der nogle der har lyst og overskud til at hjælpe bestyrelsen, så er I meget velkomne.

Den 8. september 2021/Aase Raahauge Larsen, formand